De thuislozenzorg zou slechts weinig voorstellen, mocht zij zich uitsluitend beperken tot enkele tientallen Brusselse verenigingen die bekend staan als de sector « thuislozenzorg ».

Talrijke diensten en organisaties blijken essentiële partners te zijn. Voor een schematisch overzicht van de verschillende belanghebbenden, kan u hier een grafische voorstelling van de sector downloaden.