Pascal Smet

 
Bevoegdheden
  • Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken
  • Minister, Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid
  • Minister, Lid van het Verenigd College van de  Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring

Lid van sp.a

 

Céline Fremault

 
Bevoegdheden
  • Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie
  • Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), bevoegd voor Gezinnen, Personen met een handicap, Welzijn en Internationale betrekkingen
  • Minister, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring

Lid van cdH

 

Bianca Debaets

 
Bevoegdheden
  • Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en  Dierenwelzijn
  • Collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen

Lid van CD&V

 

Zoekt u andere contacten?

De Who’s who des cabinets ministériels van Alter Echos kan hierbij een handig instrument zijn.