Voor de eerste keer ooit in Brussel, heeft het Steunpunt op 19 november 2008 een eerste poging ondernomen om het aantal dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te tellen.

Download de resultaten van de telling van 2008

Download de resultaten van de gendergebonden analyse van 2008

Download de synthese van de richtlijnen die gegeven werden aan de verschillende actoren uit de thuislozenzorg

Waar heeft de telling uit 2008 voor gediend ?

Gedurende jaren werd de vraag gesteld : "Hoeveel dak- en thuislozen zijn er in Brussel ?" Na de telling hebben sommige van diezelfde mensen ons gevraagd waarom een telling nodig was... Hieronder vindt u een eerste aanzet tot een antwoord op deze vraag.

Download de PDF "Tellen om beter rekening te houden"