• 13/03/2015 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 september 2015
- Voorstelling van het Brussels actie-onderzoek : " Thuisloosheid en geestelijke gezondheidszorg" door de vorsers Kathleen Coppens, Véronique Degraef, Claire Derache
- Psy 107 : actualiteit, werking van de mobiele teams en van het Hermes Plus netwerk en CGG Anaïs vzw
- Vraag van AMA, Bico-federatie, Régio Overleg en CAW Brussel
- Varia
Het verslag raadplegen

  • 22/05/2015 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 13 maart 2015
- Voorstelling van de publicatie "Referentieadres voor daklozen. Enkele suggesties." door Betty Nicaise, Voorzitster van de Afdeling sociale dienstverlening van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de GGC.
- Actualiteit en info over de nieuwe werkgroep "Integrale aanpak"
- Varia
Het verslag raadplegen

  • 11/09/2015 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 22 mei 2015
- Voorstelling van de Nota van de werkgroep "Integrale aanpak van de thuislozenzorg" (definitieve versie)
- Actualiteit: vluchtelingen en asielcrisis
- Varia
Het verslag raadplegen

  • 06/11/2015 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 11 september 2015
- Housing First (Muriel Allart - verantwoordelijke Housing First Belgium / Brussels bij de SMES-B en Coralie Buxant - Algemeen coordinator Housing First Belgium)
-
Geïntegreerde aanpak van de thuislozenzorg: stand van zaken
- Winterplan, asielcrisis
- Varia (onder andere vastleggen van het agenda 2016)
Het verslag raadplegen