Strada banner logo 346x150pxOp 27 oktober 2017 vond een speciale editie plaats van het Brussels Overleg Thuislozenzorg met als enige agendapunt de bespreking van de 2de versie van het ontwerp van ordonnantie inzake dak- en thuislozenzorg. De leden van het Overleg en de actoren van andere betrokken sectoren hebben zich samen over de ontwerptekst gebogen en een advies geformuleerd.

Dit advies sluit aan bij het advies van 24 mei 2017 met betrekking tot de 1ste versie van het ontwerp van ordonnantie. Het advies is gebaseerd op de bespreking in het uitgebreide Overleg, met actoren uit de thuislozenzorg en andere betrokken sectoren die met dak- en thuislozen werken. Het advies legt de nadruk op oplossingen en wil constructieve antwoorden bieden op de bepalingen die problemen stellen volgens het werkveld. Het is immers belangrijk dat al het werk dat tijdens de laatste drie jaren verzet werd tot een goed einde wordt gebracht. Een aantal bepalingen komen niet aan bod. Anderen worden in detail besproken en soms worden er verschillende opties voorgesteld.

Net als de andere adviezen werd deze nota (hier te downloaden) in naam van de leden van het uitgebreide Overleg bezorgd aan de bevoegde Ministers om het debat te stofferen.