20180628 GT Preventie van dakloosheidOp een gezamelijk initiatief van het Gemeenschappelijk Daklozenfront en la Strada gaf het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, in juni 2017, zijn goedkeuring voor de oprichting van een werkgroep die de problematiek van de preventie van dakloosheid aanpakt vanuit het oogpunt van de armoedebestrijding. Deze werkgroep lijdt tot de redactie van een begeleidende nota met aanbevelingen en voorstellen voor vernieuwende maatregelen.

De nota is hier beschikbaar