Synthesenota van de werkgroep " Geïntegreerde aanpak van de thuislozenzorg" van het Brussels Overleg Thuislozenzorg.

Deze nota is het resultaat van de werkgroep "Geïntegreerde aanpak van de thuislozenzorg" opgericht door het Brussels Overleg Thuislozenzorg op voorstel van de federaties AMA en de Bico-federatie, CAW Brussel en het Regio-Overleg thuislozenzorg. Deze werkgroep wordt geleid door La Strada, Steunpunt Thuislozenzorg en heeft tot doel signalen te verzamelen niet enkel vanuit de thuislozensector maar samen met de belendende sectoren (algemene sociale diensten, gezondheid, handicap, verslaving, hulp aan gedetineerden, …) de uitdagingen van een Brusselse geïntegreerde aanpak van de thuislozenzorg te bespreken.

De opzet van de werkgroep was te belichten wat werkt en wat niet werkt, en de verschillende tendensen en visies binnen de sector te duiden, zonder een voorkeur naar voor te schuiven.

De werkgroep heeft de nodige ruimte gecreëerd voor een publiek debat om vanuit een breed gedragen visie een aantal bedenkingen en aanbevelingen te formuleren ter ondersteuning van de politieke besprekingen over de herstructurering van de thuislozenzorg voor het Brussels Gewest.

Deelnemende diensten: Administratie GGC, AMA, Bataclan, Brussels Platform Armoede, CAW Brussel, Centrum voor dringend onthaal Ariane, CIRE, Coördinatie van hulp aan gedetineerden, La Strada, OCMW Brussel Hoofdstad, OCMW Sint-Gilles, OCMW Schaarbeek, Diogenes, Dune, Forum Bruxellois de Lutte Contre la Pauvreté, Bico Federatie, Fédération des services sociaux, Fedito, Front commun des SDF, Hobo vzw, Ilot, Straatverplegers, la Strada, De nieuwe 150, Dokters van de Wereld, PFCSM-OPGG, Hoeksteen, Regio-Overleg Thuislozenzorg Brussel, Réseau Hépatite C, Samusocial, CAW Brussel - De Schutting, SMES-B, STIB (Getuige/observator), Talita, Un toit à soi/Petits Rien

Synthesenota van de werkgroep " Geïntegreerde aanpak van de thuislozenzorg" (PDF)