Communa HF
zoom
Ongeveer een jaar geleden hebben de Housing First teams van Brussel (Diogenes; Station Logement, SMES-B, Straatverplegers en Samusocial; Stepforward) samen een huisvestingsproject opgezet met Communa. 8 leegstaande sociale woningen, eigendom van Binhôme, werden gerenoveerd om 9 dakloze personen te huisvesten.

Strada banner logo 346x150px
zoom
La Strada nodigt u, op vrijdag 22 juni van 9u tot 17u, uit voor de studiedag over de evaluaties, inzet en perspectieven van het winterplan. Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met alle actoren van het Brusselse winterplan 2017-2018. en gaat door op de ULB Campus Solbosch Gebouw U (Franklin Rooseveltlaan 50, 1000 Brussel).

De dag start met een analyse en een evaluatie door de organisatoren van de winterplan, om hun plaats in de acties overdag, ‘s avonds, en tijdens de nmaposachten van de winter 2017-2018.

Daarna volgt de voorstelling van een eerste globale analyse. Het is belangrijk dat deze analyse aansluit bij de context van de recente hervorming van de thuislozensector.

Tijdens het tweede deel van de dag worden concrete voorstellen geformuleerd voor de volgende jaren. In de thematische workshops, kunnen voorstellen worden besproken die beter aan de noden van de gebruikers tegemoet komen en die op een flexibele en effectieve manier de acties van de betrokken organisatoren van het Brussels Gewest ondersteunen met respect voor diversiteit van hun werking.

De resultaten van de studiedag worden verzameld in een globaal evaluatierapport met aanbevelingen, die aan de verschillende bevoegde overheden inzake dakloosheid in het Brussels Gewest wordt bezorgd.

Toegangsplan

We raden u aan om uw route op voorhand te plannen.

Praktische informatie:
MIVB Tramlijnen 25/94 (halte ULB, op de Adolphe Buyllaan), Buslijnen 71/72 (halte ULB, op Paul Hegerlaan)
U volgt best de richting van het gebouw U/Square Group G, en via deur A het gebouw U binnen te gaan en op het gelijkvloers vindt u de gereserveerde zaal UA2.114.

Morts de la rue
zoom
Het collectief « Straatdoden » organiseert op 25 april 2018 een Herdenkingsdienst opgedragen aan de straatdoden van 2017, met de steun van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel.

De overleden personen hebben op een bepaald moment in hun leven op straat geleefd. Zij zijn gevonden bij hen thuis, in het ziekenhuis, in een centrum voor nachtopvang, op het trottoir, in de metro…

« Te vroeg weggerukte levens, mede omdat een aantal structurele maatregelen niet worden genomen of toegepast. »

De ceremonie begint om 11u in de Gotische zaal van het Stadhuis van Brussel. Om 14u, herdenking bij de boom aan het Centraal Station, Albertineplein.

Wenst u het woord te nemen op de ceremonie: dit kan enkel indien u vooraf contact neemt met het collectief:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Tijdens de ceremonie is er opvang voor honden voorzien.

De praktijken van Housing First roepen zowel interesse alsook vragen op... Wensen jullie het Housing First model beter te leren kennen en de mogelijkheden ervan voor jullie eigen dagelijkse professionele leven te testen?
Housing First Belgium Lab heeft de inschrijvingen geopend voor de eerste sessie van hun nieuwe opleidingsreeks Housing First: "Inleiding in de fundamentele principes van Housing First".


Waneer ? op 13 maart (FR) of 26 maart (NL). Er zal een andere sessie worden georganiseerd in het najaar van 2018.

Wat? Deze dag heeft tot doel jullie te laten kennismaken met het Housing First model en zal de deelnemer uitnodigen om dit model in verband te brengen met de uitdagingen die hij ervaart in zijn dagelijkse professionele leven.

Voor wie? Toegankelijk voor iedereen die professioneel betrokken is bij de hulp aan dak- en thuislozen, ongeacht de activiteitensector (maatschappelijk welzijn, gezondheid, welzijn, huisvesting, hulp aan rechtzoekenden, verslaving, ...).

Met wie? De sessie in het Nederlands zal gegeven worden door Marie Van der Cam, opleidster bij het Steunpunt Mens en Samenleving.
De Franstalige sessie zal gegeven worden door Muriel Allart, opleidster en coördinatrice van het team Housing First van SMES-B.

In de praktijk? De deelname is gratis. Er worden broodjes aangeboden.
Bij POD-Maatschappelijke Integratie (op 500m van het Brusselse Noordstation).

Voor meer info en inschrijving: http://www.housingfirstbelgium.be/nl/paginas/opleiding/opleiding.html

20171012 Strada Denomb Rapport COUV NL V4 pour BAT
zoom
De definitieve versie van het rapport, de samenvatting en de infografieken van de vierde en dubbele editie van de dak- en thuislozentelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7 november 2016 & 6 maart 2017) zijn vanaf heden beschikbaar op de website van la Strada : Dubbele dak- en thuislozentelling 2016-2017

U kan deze documenten van onze website downloaden of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) een gedrukt exemplaar bestellen (gelieve Nederlandstalige of Franstalige versie te specifiëren).

Het team van la Strada wil nogmaals de ervaringsdeskundigen, organisaties, professionelen en vrijwilligers uit de thuislozenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, huisvestingsactoren, OCMW's en gemeenten, het openbaar vervoer, Brussels leefmilieu en alle anderen bedanken die aan de telling deelnamen.

 

Strada banner logo 346x150px
zoom
In het kader van een sociaal zekerheidssysteem dat in theorie erg beschermend is maar tegelijkertijd onder druk staat, neemt het aantal personen in armoedesituaties, grote kwetsbaarheid en onderbescherming toe. Sommigen vinden geen toegang tot rechten waar ze recht op hebben. De non take-up van rechten is een realiteit die groter is dan algemeen aangenomen. De oorzaken hiervan zijn meervoudig.

  • Welke zijn heden ten dage de hoofdvormen van de non take-up, van sociale onder-bescherming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
  • Welke zijn de meest opvallende vormen van non take-up met betrekking tot meerdere sociale, fundamentele rechten?
  • Wat is de actuele inzet van de automatisering van gegevensuitwisseling en welke voorstellen tot politieke hervorming werden aangebracht door de deelnemers van het rapport?

douche flux think 320x230
zoom
Een gezamenlijke uitnodiging van AMA, Bico, DoucheFLUX en Regio-overleg. De ganse sector is uitgenodigd deel te nemen aan het overleg; 28 juni om 12 u.
Is dit niet de gelegenheid om de Brusselse armoedebestrijding te herschikken? Om komaf te maken met de perverse situatie ten gevolge van de geïnstitutionaliseerde scheiding Samusocial / rest van de sector? Om een nieuwe basis te leggen voor een bundeling van middelen en infrastructuur (zonder daarbij de eigenheid van elke vereniging over het hoofd te zien)? Om de noodzakelijke complementariteit van publieke en privé-fondsen te structureren en organiseren? Om de pijlers humanitair-noodopvang (oude feitelijke prioriteit) en re-integratie-woning (nieuwe verkondigde prioriteit) in samenspraak, en op een coherente en efficiënte wijze te articuleren? Onder andere.

Strada banner logo 346x150px
zoom
Het beroepsgeheim van sociaal werkers is een actuele bekommernis. Dit is onderwerp van verwachtingen in federale wetten (gestemd of in aanmaak). Het verschijnt in praktijkwijzigingen (gedeeld beroepsgeheim, elektronische dossiers) die eveneens kunnen teruggevonden worden in wetsteksten (zo voorziet het voorontwerp van de ordonnantie voorziet een elektronisch hulpverleningsdossier). Deze debatten tonen de noodzaak en urgentie aan om zich over dit aspect te buiten, dat aan het fundament ligt van het psycho-, medisch-sociaal werk en van de relaties tussen werknemers van verschillende diensten.

Om hiertoe bij te dragen via de kennis van vakexperts, nodigt la Strada u uit op de “Middag van La Strada” op 29 mai 2017,

affiche ouverture dfx 228x320
zoom
Op 31 maart 2017 opent DoucheFLUX een dagcentrum met douches, een wassalon, lockers en een medische en psychosociale dienstverlening. DoucheFLUX wil mensen waardigheid, energie en zelfvertrouwen geven. Stuk voor stuk elementen die essentieel zijn om grote of kleine stappen te kunnen zetten in het leven. Zoals het leven op straat achter zich laten, of voorkomen dat men opnieuw in een uitzichtloze situatie belandt.

De douches zijn een dienst van DoucheFLUX voor de minstbedeelden. Vanaf 31 maart is de dienst “douches” open van dinsdag tot vrijdag van 8u30 tot 12u, en op zaterdag van 11u30 tot 14u30. Tarief: 1€

Andere diensten

image005
zoom

De eerste telling georganiseerd door het Steunpunt thuislozenzorg Brussel de eerste telling vond plaats op 7 november 2016, net voor de start van de winteropvang, EN de tweede telling gaat door op 6 maart 2017 tijdens de winteropvang.

La Strada doet hiervoor beroep op een 200-tal medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij de vele organisaties en openbare diensten actief rond de thuislozenproblematiek. Waar mogelijk worden ook ervaringsdeskundigen betrokken.

Inschrijven kan vanaf 9 februari 2017 via www.lastrada.brussels

Voor vragen en suggesties kan u ons contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën