Ordonnance Moniteur Belge 10072018Op vrijdag 25 mei 2018, stemde de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het ontwerp van ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen.

Deze ordonnantie, en discussie sinds 2 jaar, herstelt de organisatie van de sector. Onder andere:

  • verleent een erkenning voor projecten en diensten die al enkele jaren bestaan;
  • creëert een publiekrechtelijke VZW die de missies van de Samusocial overneemt;
  • creëert een publiekrechtelijke VZW om de sector te coördineren, om het dakloos publiek te oriënteren, om de overleg en studies over dak- en thuislozen voort te zetten. La Strada wordt in deze nieuwe organisatie geïntegreerd;
  • creëert een gedeeld elektronische sociaal dossier

De definitieve tekst van het ontwerp is nu gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en beschikbaar in één PDF-bestand op de website van de Federale overheidsdienst .

De volgende stap is het opstellen van de uitvoeringsverordeningen die voor de uitvoering van de ordonnantie zullen zorgen. Het werk gaat door.