Ordonnance Moniteur Belge 10072018
zoom
Op vrijdag 25 mei 2018, stemde de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het ontwerp van ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen.

Klik hier om het document te lezen.

Algemene beleidsnota van de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie - 22 oktober 2015 (Intergraal verslag)

Klik hier om de nota te downloaden