Volgende vergadering van het Brussels Overleg Thuislozenzorg die plaatsvindt op vrijdag 9 februari 2018 van 9u tot 11u in de gebouwen van de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Louizalaan 183 te 1050 Brussel. Opgelet : De vergadering begint uitzonderlijk om 9u !

 • 17/02/217  - Dagorde

  -Goedkeuring van de PV van 2 december 2016 (zal later doorgestuurd worden)
  -Debat en advies over het project van ordonnantie betreffende de noodbijstand en de integratie van daklozen.
  Om complementair te zijn aan besprekingen georganiseerd door andere actoren en andere overlegstructuren stellen we voor de ordonnantie te bekijken vanuit de situatie en de ervaringen van de dak- en thuislozen en de mensen in ongeschikte woningen . We vragen jullie vanuit jullie expertise enkele concrete aanbevelingen in dat kader voor te bereiden en voor te stellen.
  -Varia
  Het verslag raadplegen
 • 21/04/2017 - Dagorde

  - Goedkeuring van de PV van 17 februari 2017
  - Presentatie van de actie 'Face à face pour un logement' door Infirmiers de Rue
  - Debat en advies over het project van ordonnantie betreffende de noodbijstand en de integratie van daklozen. Presentatie van de wijzigingen door de federaties AMA en Bico (tekst alleen maar in het frans)
  -Varia
  Het verslag raadplegen
 • 15/09/2017 - Dagorde

  - Goedkeuring van de PV van 15 september 2017
  - Presentatie van de situatie in en rond het Noordstation et het Maximiliaanpark door Dokters van de Wereld
  - Situatie in de voetgangerszone en in de vijfhoek door Brussels Platform Armoede
  - Debat en advies over de tweede lezing van het project van ordonnantie, betreffende de noodbijstand en de integratie van daklozen
  - Varia
  (Verslag in voorbereiding)
 • 17/11/2017

 • 15/01/2016 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 6 november 2015
- Voorstelling van het rapport van FEANTSA « Regard sur le mal-logement en Europe »
- Varia
Het verslag raadplegen

 • 4/03/2016 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 15 januari 2016
- Uitwisseling over de actuele situatie omtrent de asielzoekers en de verwachte instroom van erkende vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers in de thuislozenzorg. CIRé, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Agentschap Integratie en Inburgering, (Regionaal Integratiecentrum Foyer en Bon), Rode Kruis/Croix Rouge en de Samusocial stellen hun werking en visie voor.
- Varia
Het verslag raadplegen

 • 20/05/2016 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 4 maart 2016
- Voorstelling van de algemene beleidsnota thuislozenzorg door Christine Dekoninck en Rocco Vitali (onder voorbehoud)
- Terugkoppeling van de eerste vergadering van de Werkgroep Toegang tot huisvesting
- Varia
Het verslag raadplegen

 • 9/09/2016 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 20 mei 2016
- Voorstelling van het rapport van AMA «Le post-hébergement» door Christine Vanhessen en Julie Turco
- Voorstelling van het onderzoek « Quelle coordination des soins de santé et du social pour assurer la continuité des prises en charge pour les publics précarisés en RBC ? » door Marie Dauvrin
- Info over de Telling van 7 november 2016
- Varia
Het verslag raadplegen (Het verslag is uitzonderlijk in Frans beschikbaar)

 • 02/12/2016 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 9 september 2016
- Voorstelling van de nieuwe directeur van la Strada, Yahyâ Hachem Samii
- Terugkoppeling over de telling van de Brusselse dak- en thuislozentelling van 7/11/2016
- Hoe dakloosheid voorkomen? Mogen wij u vragen dit agendpunt voor te bereinden en enkele werrpistes voor te stelle om dit thema aan te pakken.
- WG Toegang tot huisvesting: stand van zaken
- NEOS: stand van zaken
-Varia
(Verslag in voorbereiding)

 • 13/03/2015 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 september 2015
- Voorstelling van het Brussels actie-onderzoek : " Thuisloosheid en geestelijke gezondheidszorg" door de vorsers Kathleen Coppens, Véronique Degraef, Claire Derache
- Psy 107 : actualiteit, werking van de mobiele teams en van het Hermes Plus netwerk en CGG Anaïs vzw
- Vraag van AMA, Bico-federatie, Régio Overleg en CAW Brussel
- Varia
Het verslag raadplegen

 • 22/05/2015 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 13 maart 2015
- Voorstelling van de publicatie "Referentieadres voor daklozen. Enkele suggesties." door Betty Nicaise, Voorzitster van de Afdeling sociale dienstverlening van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de GGC.
- Actualiteit en info over de nieuwe werkgroep "Integrale aanpak"
- Varia
Het verslag raadplegen

 • 11/09/2015 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 22 mei 2015
- Voorstelling van de Nota van de werkgroep "Integrale aanpak van de thuislozenzorg" (definitieve versie)
- Actualiteit: vluchtelingen en asielcrisis
- Varia
Het verslag raadplegen

 • 06/11/2015 - Dagorde

- Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 11 september 2015
- Housing First (Muriel Allart - verantwoordelijke Housing First Belgium / Brussels bij de SMES-B en Coralie Buxant - Algemeen coordinator Housing First Belgium)
-
Geïntegreerde aanpak van de thuislozenzorg: stand van zaken
- Winterplan, asielcrisis
- Varia (onder andere vastleggen van het agenda 2016)
Het verslag raadplegen