laStradaRecueilcentraldonnees2010Dit eerste rapport over de centrale registratie stelt de gegevens voor over de verblijven van thuislozen in onthaaltehuizen of in centra voor dringend onthaal in 2010.

Voor de eerste keer ooit werden deze gegevens verzameld, gefusioneerd en geanalyseerd.
Dit werk werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Ministers voor Bijstand aan Personen, in samenwerking met de onthaaltehuizen, de centra voor dringend onthaal, de Association des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux sans-abri, de Bico federatie en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Download het rapport van de centrale registratie 2010 in PDF