LogoIn de context van het onthaal van kwetsbare mensen op straat (dag- of nachtopvangcentra, voedselbedeling, zorg op straat enz.) bieden chirurgische mondmaskers een licht verhoogde bescherming voor degene die ze draagt alsook voor de andere persoon. Het dragen van een masker vervangt echter helemaal niet de andere beschermingsmaatregelen: regelmatige handhygiëne (water en zeep gedurende minstens 30’’ of handgel indien geen water binnen bereik), fysieke afstand, hoesten in je elleboog, enz.

Hoe een chirurgisch masker te gebruiken? 

was je handen alvorens het masker te nemen,

de blauwe kant naar buiten, de metalen versterking aan de bovenkant,

bedek volledig uw mond en neus en maak het masker vast achter de oren ;

druk de metalen versterking vast rondom de neus,

gegeven de schaarste aan maskers, mag u het masker gedurende 8u dragen,

vermijd aanraking van uw gezicht of het masker,

doe het masker uit via de elastiekjes, eerder dan het masker aan te raken,

was je handen eens je het masker uitgedaan hebt

Welk masker beschermt het best ? 

Bij gebrek aan andere maskers, kan een masker in textiel (zelf gemaakt) beschermen tegen een deel van de spatjes. Regelmatige handhygiëne (water en zeep gedurende minstens 30’’ of handgel indien geen water binnen bereik), fysieke afstand, hoesten in je elleboog enz. zijn veel belangrijkere maatregelen.

Speeksel- of ademhalingsdruppeltjes en overdracht via contact lijken de belangrijkste infectiemechanismen van CoVid-19 te zijn (via de mond, neus en ogen). Een chirurgisch masker beschermt op efficiënte wijze tegen deze druppeltjes. Wanneer voldoende maskers beschikbaar zijn, is het nuttig om aan iedereen die symptomen van ademhalingsinfecties vertoont een masker te geven om de anderen te beschermen.

CoVid-19 kan ook via de lucht overgedragen worden (microdruppeltjes van minder dan 5 micron die in de lucht blijven hangen), maar enkel wanneer een persoon blootgesteld wordt aan sterke concentraties aerosol in een relatief gesloten omgeving en gedurende een lange periode (in een ziekenhuiscontext). FFP2 maskers beschermen gezondheidswerkers (vooral op intensieve zorgen) tegen de risico’s op inademing van infectieuze agentia via de luchtwegen. Deze maskers worden dus vooral in een ziekenhuiscontext gebruikt.

Meer weten ? 

http://www.iriscare.brussels/nl/2020/03/24/strategie-om-het-gebruik-van-mondmaskers-te-optimaliseren-in-de-residentiele-zorg/

Advies van Hoge Gezondheidsraadvan 21/03/2020

De ploeg van Bruss'Help en haar referentieartsen blijven ter beschikking voor alle vragen.