RaisaVDM LaStrada2018 01La Strada en de 4 Housing First teams van het Brussels Gewest stellen het volgende rapport voor: « 5 jaar Housing First in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het HF-model in Brussel. Het stelt eveneens de HF-huurders voor en de 4 Brusselse teams die hen begeleiden op een mobiele en intensieve manier, zo lang als nodig. Elk team; Station Logement, Straatverplegers, SMES-B en Stepforward, heeft zijn specifieke werking ontwikkeld, gebaseerd op het internationaal erkende HF-model. 

Het rapport bestaat uit 2 delen: een uitleg over HF, dat gecreëerd werd in de jaren ’90 in New York door de Dr. Sam J. Tsemberis, en een stand van zaken van de ontwikkeling van het HF-model in Brussel. La Strada heeft zich daarvoor gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek, de jaarverslagen van de Brusselse HF-teams (2013-2017) en onderzoek met betrekking tot HF in Brussel. De voorgestelde gegevens in het tweede hoofdstuk betreffen cijfers die werden verzameld bij elke HF-team aan de hand van een vragenlijst.

Sinds 2013 werden er in totaal 117 daklozen geherhuisvest, waarvan er 91,5% vandaag nog steeds gehuisvest is. Deze personen zijn de meest kwetsbare daklozen van Brussel: ze leefden langdurig op straat, hebben geestelijke gezondheidsproblemen en kampen met een verslavingsproblematiek. Het startpunt van de begeleiding is het fundamenteel recht op huisvesting; de teams gebruiken de woonst als hefboom om te werken aan het herstel van de huurders.

La Strada is van bij het begin betrokken bij de ontwikkeling van HF in Brussel. In 2017 creëerde ze de HF Koepel: een overlegorgaan gewijd aan HF die de 4 HF-teams en la Strada samenbrengt. Op deze manier ontmoetten de teams elkaar en konden ze samen verschillende samenwerkingen opzetten en nieuwe projecten ontwikkelen. Deze samenwerking tussen de teams blijkt onontbeerlijk om het dagelijks werk te versterken.

Wij hopen dat dit rapport andere actoren op het werkveld én de overheidsdiensten kan inspireren om zich samen te engageren in een geïntegreerde strategie van strijd tegen dak- en thuisloosheid in Brussel. Wij geloven dat deze strategie samen wordt opgebouwd met verschillende actoren uit de thuislozenzorg en organisaties uit de aanverwante sectoren.

Bekijk het volledig rapport in PDF 

[Copyright foto: Raisa Vandamme]