20180628 GT Preventie van dakloosheid
zoom
Op een gezamelijk initiatief van het Gemeenschappelijk Daklozenfront en la Strada gaf het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, in juni 2017, zijn goedkeuring voor de oprichting van een werkgroep die de problematiek van de preventie van dakloosheid aanpakt vanuit het oogpunt van de armoedebestrijding. Deze werkgroep lijdt tot de redactie van een begeleidende nota met aanbevelingen en voorstellen voor vernieuwende maatregelen.

De nota is hier beschikbaar

Couverture rapport MEHOBEL
zoom
Na een studie van twee jaar publiceert MEHOBEL zijn rapport over het meten van dak- en thuisloosheid in België, uitgevoerd door een interuniversitair consortium van KU Leuven, Université de Liège en La Strada, in het kader van het Belspo onderzoeksprogramma BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplanary Networks).

Persbericht

Eindrapport

Samenvatting