Elkeen moet aan deze vraag zelf een persoonlijk antwoord kunnen geven, doch sommige zaken zijn goed om weten.

Slechts een klein deel van de thuislozen bedelt. Alle personen die bedelen, zijn trouwens niet alle dakloos.

Daartegenover staat dat u kan uitgaan van het principe dat een persoon die bedelt zich in geldnood bevindt.

In tegenstelling tot wat soms wordt opgeworpen, kunnen wij zeggen dat wij nog niemand zijn tegengekomen die zonder financiële problemen toch hun vrije tijd besteedden aan bedelen.

Indien de persoon van belgische nationaliteit is of verblijspapieren bezit die in regel zijn, dan heeft deze persoon normaal recht op sociale hulp die diverse vormen kan aannemen.

Dit wil daarom nog niet meteen zeggen dat iedereen deze sociale hulp zomaar ontvangt en nog minder dat deze hulp toereikend is om een menswaardig leven te leiden.

Het feit zelf van te bedelen, vraagt moed. Dilwijks zijn mensen die bedelen hierover beschaamd. Het alcohol verbruik helpt soms om dit schaamtegevoel te overschrijden. Vermijdt dus kleinerende of moraliserende opmerkingen te maken die slechts het gevoel van uitsluiting zullen versterken, terwijl dit gevoel reeds degelijk aanwezig is.
Bovendien zijn de "goede plaatsen" dikwijls het onderwerp van spanningen tussen "bedelaars".

Een gevoel van schaamte is soms ook aanwezig bij voorbijgangers die hun blik afwenden uit vrees neen te moeten zeggen of wetend dat ze niet bij machte zullen zijn om dit te doen.

Zet het feit geld te geven een persoon ertoe aan om in dezelfde toestand verder te leven?
Bedenk als u elke dag voorbij een persoon die bedelt wandelt en zie dit als aan van de zovele "gemiste" kansen om in kontakt te treden met iemand die om hulp (niet noodzakelijk financiële) vraagt.

Straatbewoners herhalen dit dikwijls: soms is een glimlach of een sigaret meer waard dan een muntstuk dat al vluchtend wordt gegeven.

Op dit gebied, heeft de "rom"gemeenschap eerder slechte naam bij het groot publiek. Voor vragen betreffende dit onderwerp, verwijzen wij u naar het projekt bij Diogenes die zzer interessant werk hebben geleverd met deze bevolking die dikwijls slecht begrepen wordt.