De praktijken van Housing First roepen zowel interesse alsook vragen op... Wensen jullie het Housing First model beter te leren kennen en de mogelijkheden ervan voor jullie eigen dagelijkse professionele leven te testen?
Housing First Belgium Lab heeft de inschrijvingen geopend voor de eerste sessie van hun nieuwe opleidingsreeks Housing First: "Inleiding in de fundamentele principes van Housing First".


Waneer ? op 13 maart (FR) of 26 maart (NL). Er zal een andere sessie worden georganiseerd in het najaar van 2018.

Wat? Deze dag heeft tot doel jullie te laten kennismaken met het Housing First model en zal de deelnemer uitnodigen om dit model in verband te brengen met de uitdagingen die hij ervaart in zijn dagelijkse professionele leven.

Voor wie? Toegankelijk voor iedereen die professioneel betrokken is bij de hulp aan dak- en thuislozen, ongeacht de activiteitensector (maatschappelijk welzijn, gezondheid, welzijn, huisvesting, hulp aan rechtzoekenden, verslaving, ...).

Met wie? De sessie in het Nederlands zal gegeven worden door Marie Van der Cam, opleidster bij het Steunpunt Mens en Samenleving.
De Franstalige sessie zal gegeven worden door Muriel Allart, opleidster en coördinatrice van het team Housing First van SMES-B.

In de praktijk? De deelname is gratis. Er worden broodjes aangeboden.
Bij POD-Maatschappelijke Integratie (op 500m van het Brusselse Noordstation).

Voor meer info en inschrijving: http://www.housingfirstbelgium.be/nl/paginas/opleiding/opleiding.html